Upplevelseindustrin och glesbygden – en vinnande kombination

Den svenska glesbygden är just gles. Men detta går att vända till en fördel. Som alla vet tar det evigheter att få bygglov för vad det än må vara i storstäderna, även när det gäller nödvändiga saker som förskolor och hyresrätter. På landsbygden finns en annan flexibilitet, som gör att intressanta projekt kan genomföras relativt snabbt.

I Stockholm talar man ofta om NIMBY-fenomenet, en akronym som står för ”not in my back yard” och syftar på de som alltid överklagar detalj- och byggplaner, och vill ha fri sikt från sin bostad och hela vägen ned till vattnet. Dessa människor motsätter sig det mesta: höga hus (även om dessa innehåller de hyresrätter som så väl behövs i huvudstaden), hundrastgårdar och ibland till och med balkonger. Helst skulle de nog leva i en stad som såg ut som den gjorde för hundra år sedan.

På landet finns inget NIMBY

På landet, där befolkningen minskar, är man dock mån om att de som bor där ska stanna kvar. Dessutom uppmuntrar man entreprenörskap, eftersom det kan skapa nya arbetstillfällen och därmed till och med locka till sig nya boende. Man är även medveten om att de som kommer ut på landet gör det för att uppleva något annat än vad som finns i städerna, och en av dessa saker är frånvaron av NIMBY-människor.

Att bygga en höghöjdsbana låter sig knappast göras i Stockholm, den skulle överklagas flera gånger om av de omkringboende. Detsamma gäller om man skulle anlägga en bana för att spela paintball i närheten av ett bostadsområde. Nollåttorna skulle hitta tusen anledningar till varför det inte vore en bra idé med banan just där de bor, och gärna föreslå att den istället skulle byggas någon annanstans, där det också skulle boende som hade precis lika stora invändningar. Det skulle inte bli någon höghöjdsbana, varken i Spånga eller på Kungsholmen.

Den som istället bor i en mindre kommun har sällan samma problem med att komma igång med en verksamhet som kräver tillstånd av olika slag. Detta beror på att det sällan blir några överklaganden från de boende. Inom vad som kallas upplevelseindustrin ingår muséer, paintballanläggningar, nöjesparker och olika anläggningar där vem som helst kan prova på motorsport. Alla dessa, möjligen med undantag för muséerna, för med sig en del ljud. Därför placeras de oftare i glesbygden än i tätbefolkade områden, eftersom de därigenom får mer stöd från det omgivande samhället. Man kan tycka vad man vill om mountainbikeparker, men den lanthandlare som kan hålla öppet året runt tack vare de turister som en sådan lockar kommer inte att klaga.